"โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงข้อตักเตือน (อัลกุรอาน) จากพระเจ้าของพวกท่าน ได้มายังพวกท่านแล้ว และ (มัน) เป็นการบำบัดสิ่งที่มีอยู่ในทรวงอก และเป็นการชี้แนะทาง และเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธา" - คัมภีร์กุรอาน 10:57
LGBTQ+ มุสลิม
มุสลิมเป็น LGBTQ+ ได้หรือไม่
1. มุสลิมเป็น LGBTQ+ บาปรึเปล่า ?

มุสลิมที่อยู่ในสถานะหลากหลายทางเพศ เขามีความเสี่ยงที่จะล่วงเข้าไปในบาปอยู่ 3 ประการ 

เป็น LGBTQ+ มุสลิม แต่อยากเป็นมุสลิมที่ดี ทำอย่างไร
2. ทำอย่างไรหากคุณเป็น LGBTQ+ แต่ก็ยังอยากเป็นมุสลิมที่ดี ?

คนเรามีโอกาสและมีเวลาให้ปรับปรุง กลับเนื้อกลับตัวจนกระทั่งความตายมาถึง หรือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวัน…

มุสลิม LGBTQ+ ฝืนใจแต่งงานกับเพศตรงข้าม ถือเป็นทางออกที่ดีหรือไม่?
3. LGBTQ+ มุสลิม ฝืนใจแต่งงานกับเพศตรงข้าม ถือเป็นทางออกที่ดีหรือไม่?

มุสลิมจึงจำเป็นต้องสร้างบันทัดฐานให้เข้าใจตรงกันเสียก่อนว่า “ทุกการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส” (นั้นคือซิน…