1. มุสลิมเป็น LGBTQ+ บาปรึเปล่า ?

มุสลิมที่อยู่ในสถานะหลากหลายทางเพศ เขามีความเสี่ยงที่จะล่วงเข้าไปในบาปอยู่ 3 ประการ 

บาปรุนแรงที่สุดคือการเชื่อว่านี่เป็นสิ่งอัลลอฮฺอนุญาต(*1), รองลงมาคือการผิดประเวณี(*2), และสุดท้ายคือพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้าม(*3)

สำหรับมุสลิมที่มีความหลากหลายทางเพศ แน่นอนว่าอารมณ์เพศของเขาอาจเกิดขึ้นเฉพาะกับเพศเดียวกัน หรือเกิดกับทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม ซึ่งอยู่นอกเหนือสิ่งที่ศาสนาอนุญาต แต่หากเขาสามารถระงับความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้ และไม่เข้าไปใกล้บาปทั้ง 3 ประการข้างต้น เขาก็สามารถเป็นมุมินที่ดีได้ 

ในกรณีที่แปลงเพศไปแล้ว หรือความผิดอื่น ๆ ถูกกระทำไปแล้ว ไม่ว่าความผิดจะหนักหนาแค่ไหน ทางออกคือการเตาบะฮฺ หรือการกลับเนื้อกลับตัว ด้วยเงื่อนไข 3 ขั้นตอนคือหยุดในทันที, เสียใจต่อการกระทำที่ผ่านมา, และตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่หันกกลับไปทำบาปนั้นอีก

รสนิยมทางเพศที่หลากหลายอาจเป็นไปได้ว่ามันมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรือมีเหตุปัจจัยใด ๆ ทำให้เกิดขึ้นในภายหลัง จะอย่างไรก็ตาม เรื่องเหล่านี้มันอาจมีเวทีให้ถกเถียงระดับหนึ่งแล้ว สิ่งที่เราอยากให้ความสำคัญมากกว่า คือทางออกของมุสลิมและมุสลิมะฮฺผู้อยู่ในภาวะนี้ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองตนเองเป็นลำดับแรก

ปลดความเชื่อที่ว่า ในเมื่อพระเจ้ากำหนดให้เราเป็นเช่นไร จึงชอบธรรมแล้วที่เราต้องเป็นเช่นนั้นตลอดไป 

หาใช่เช่นนั้นไม่ หากอัลลอฮฺทรงสร้างมุสลิมผู้หนึ่งในสภาพขี้โมโห พระองค์ก็ประสงค์ให้เขาได้รับความเมตตาจากการควบคุมอารมณ์โกรธของเขาด้วยหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺ หากอัลลอฮฺสร้างมนุษย์คนใดให้รักทรัพย์สินจนเกินพอดี การกำจัดความตระหนี่ในใจตนเอง ก็เป็นหนทางแสวงหาความพอพระทัยจากพระองค์ 

การมีรสนิยมทางเพศที่ไม่มีข้ออนุญาตทางศาสนารองรับ จึงเป็นเพียงชนิดหนึ่งของบททดสอบทางกิเลส หรือนัฟซูเท่านั้น และอัลลอฮฺทรงสัญญาไว้ ว่าทุกบททดสอบที่พระองค์มอบให้ผู้ใด มันจะไม่หนักเกินไปสำหรับผู้นั้นอย่างแน่นอน